New details about the game that has a 400-player mode are here!

Automation Games – studio iz Velike Britanije razvija MMO pucačinu koja će nuditi mogućnost igranja i do 1000 igrača, a okolina će biti podložna promjenama usljed akcija igrača. Igra još nije oficijelno najavljena, a nema još ni ime, pa joj se obraćamo kao ‘Project X’. Prethodno su najavili PvP arenu sa 400 igrača, a uz investiciju od $10 miliona, očekujemo prvu pravu i ozbiljnu konkurenciju PUBG-u.

Sistem je jednostavan – igrači su svi na futurističnom ostrvu, podijeljeni u četri fakcije, a postoji i centralni glavni grad koji vlada ovim područjem. Vaš je zadatak da ubijete sve svoje protivnike i dostignete vladavinu nad što većim dijelom teritorije. Priča čak ima i neku vrstu priče. Cijela bi trebala da se nastavlja u skladu sa interakcijama igrača, a to je samo početak. Igra će imati različite priče za svaki dio ostrva. Napravljena je uz SpatialOS – platformom koja developerima nudi mogućnost pravljenja igara bez hardverskih prepreka.

Project X će biti potpuni MMORPG, sa pet nivoa oružja i opreme. Igrači će igrati u grupama dva do 25 članova, a sistem balansiranja će osigurati da sve bude pošteno i fer. Ako neko uspije dostići nevjerovatni niz od 1000 ubistava zaredom, ostali će igrači biti informisani. Postojaće i sitem lova na glave. U neku ruku, igra će imati i politički aspekt.

Uz sve navedeno, tu će biti i zadaci koji će imati uticaj na priču cijelog ostrva. Jedna veoma važna stavka je da ćete moći igrati kao samotnjak, ako nemate prijatelja, ili volite da igrate sami (zbog čega vjerovatno i nemate prijatelja).

Ovo što imamo do sada obećava nevjerovatno mnogo, ali ništa nije stavljeno na papir i oficijelno. Sada možemo samo čekati na trailer i objave koje će nam dati osjećaj za to šta da očekujemo od cijelog ovog projekta.

Please follow and like us:

ads by Google (sorry, we need money for food and beer)Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New details about the game that has a 400-player mode are here!

United Kingdom’s Automaton Games studio is developing a shooter MMO that will feature up to 1000 players. The game hasn’t been officially announced, and it doesn’t have a name yet (known only as ‘Project X’ for now), and the environment will be shaped by the players’ actions. They previously announced a 400-player PvP arena game mode, and consindering an investment of $10 Million that has been raised for development, this game could actually be the first really serious competition to PUBG.

The gameplay is simple enough, with players being on an futuristic island, four faction towns, and a central capital that runs the area. Your task is to go and take out all your enemies, so you can make a life for yourself. So the game has somewhat of a story. The whole narrative should progress based on player interactions, and that’s just the beginning. The game will feature a lot of narratives for different part of the land. The game is built with the help of SpatialOS, that lets developers make games without hardware restrictions.

Project X will be a full MMORPG game, with five progression tiers of weapon, armor, and customisation. Players will be placed in parties of two to 25 people, with a balance system. If someone happens to achieve a 1000-player killstreak, other players will be informed. There will also be a bounty system, to keep people in check. In a sense, the game will feature politics too.

Also, the game will feature Quests which affect the narratives in the world. One important point is that you can also play it as a lone wolf, if you don’t have any friends, or don’t like playing with others (which is probably the reason why you don’t have friends in the first place).

What we know so far shows great promise, but nothing is written in stone. We are now left to wait for a trailer of some sorts, to reveal the actual name of the game, and to give us a feeling as to what we can actually expect from this.

Please follow and like us:

ads by Google (sorry, we need money for food and beer)Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *